Per: Info station

Les novetats 2016-2017

Novetats 2016/2017 Terrassa panoràmica interactiva a la Mine. Pista de La Forêt Magique : descoberta de la fauna pirenaica amb ambientació sonora. Nova sala acollida “salle hors sac” : Le Dôme de Porté. Porté ciné : sala de projecció de dibuixos animats pels nens. Acció de millora a la pista du Planeil. Nous serveis ; renovació dels sanitaris del …

Llegir més Les novetats 2016-2017